Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 23.9.2014

Seminaarin ohjelma 23.9.2014.pdf

Seminaarin alustukset:

Professori Heikki Ruskoaho, HY/TUKIJA
Kuvaus kliinisistä lääketutkimuksista

Professori Janne Backman, HY/TUKIJA
Suostumusmenettely käytännössä

Pääsihteeri Outi Konttinen, TUKIJA
Tietoon perustuvaa suostumusta koskevat ohjeet