Kansainvälisiä säädöksiä ja suosituksia

Euroopan neuvoston biolääketiedettä ja ihmisoikeuksia käsittelevä yleissopimus (ETS 164) sekä sopimuksen tutkimusta koskeva lisäpöytäkirja (CETS no. 195)
Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine. Convention on Human Rights and Biomedicine. Council of Europe. European Treaty Series 164 (1997)

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research (CETS no. 195)

Euroopan neuvoston suositus R (90) 3
Recommendation No. R (90) 3 of the Committee of Ministers to Member States concerning Medical Research on Human Beings (pdf, 290 kB)

Council for International Organizations of Medical Sciences
International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects

WMA:n Helsingin julistus 1964 sekä siihen myöhemmin hyväksytyt muutokset
Suomen lääkäriliitto - Helsingin julistus
WMA - Declaration of Helsinki

CPMP:n ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta
CPMP/ICH/135/95

WHO: Operational Guidelines for Ethics Committees That Review Biomedical Research (2000)
TDR/PRD/ETHICS/2000.1 (pdf)