Ennakkoilmoitus kliinisestä lääketutkimuksesta

Kaikissa kliinisissä lääketutkimuksissa toimeksiantajan on ensiksi haettava TUKIJAlta päätös siitä, antaako lausunnon tutkimussuunnitelman eettisyydestä TUKIJA vai siirretäänkö tutkimussuunnitelma asianomaiselle alueelliselle eettiselle toimikunnalle.

Siirtopäätöstä haetaan kun tutkimuksen suorittaminen Suomessa on käynyt todennäköiseksi, vaikka itse lausuntohakemus ei vielä olisikaan valmis. Eettinen lausunto tutkimussuunnitelmasta haetaan tämän jälkeen siirtopäätöksen mukaisesti joko TUKIJAlta tai alueelliselta eettiseltä toimikunnalta.

Siirtopäätöstä haetaan STM:n vahvistamalla ennakkoilmoituslomakkeella, johon merkitään toimeksiantajan tiedot.

Siirtopäätöksen antaa TUKIJAn keskuudestaan määräajaksi asettama siirtoryhmä. Siirtoryhmä käsittelee ennakkoilmoitukset viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Ennakkoilmoitus tutkimussuunnitelmasta pyydetään toimittamaan TUKIJAlle sähköisen asiointipalvelun kautta. Palveluun pääset etusivun yläpalkin kohdasta Asioi verkossa.

Ennakkoilmoitusten voimassaolevat eräpäivät:

 22.11.2021, 13.12.2021 ja 27.12.2021.

Ennakkoilmoituslomakkeen löydät Asioi verkossa -sivuilta.