Uusi lääketutkimuslaki ja tutkimuslain muutokset on vahvistettu

22.11.2021 12.46

Tasavallan presidentti on 19.11.2021 vahvistanut tutkimuslain muutokset, uuden lääketutkimuslain ja liitelakien muutokset. Henkilötietojen käsittelyä ja potilastietojen käsittelyä koskevat säännökset tulevat voimaan keskiviikkona 24.11.2021. Muut muutokset ja lääketutkimuslaki tulevat voimaan 31.1.2022.

Keskeisenä uudistuksena Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) tilalle perustetaan uusi toimikunta, joka tekee jatkossa kaikkien Suomessa suoritettavien kliinisten lääketutkimusten eettisen ennakkoarvioinnin. Lisäksi uudessa lääketutkimuslaissa säädetään lääketutkimuksia arvioivien viranomaisten, eli Fimean ja Tukijan työnjaosta.

Päätös

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Ajankohtaista