Tietosuoja-asetuksen voimaantulo

24.4.2018 9.28
Tiedote

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Kliinisten lääketutkimusten ja biopankkien asiakirjat, jotka on päivitetty vain tietosuojasääntelyn muutosten vuoksi, käsitellään TUKIJAssa ilmoituksina.

TUKIJA päivittää kliinisiä lääketutkimuksia koskevat tiedotemallit aikanaan. Kuten aiemminkin, valmistelussa kuullaan keskeisiä sidosryhmiä.

Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Tarkempia tietoja tietosuojasääntelystä löytyy tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta.

Ajankohtaista