Malli tutkittavalle annettavasta tiedotteesta ja suostumusasiakirjasta

24.11.2021 10.59

TUKIJA on julkaissut päivitetyn tiedotemallin tutkittavalle annettavasta tiedotteesta ja suostumusasiakirjasta.

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain henkilötietojen käsittelyä ja potilasasiakirjoihin merkittyjen tietojen käyttöä koskevaa sääntelyä 21 a – 21 c § on alettu soveltamaan 24.11.2021. Tähän liittyen TUKIJAn sivuilla (Lomakkeet ja asiakirjamallit) on julkaistu päivitetty tiedotemalli, jossa on huomioitu tämä muutos. 

Ajankohtaista