Kliinisten lääketutkimusten EU-asetuksen pilotointi on alkanut Suomessa

7.12.2020 9.12

Pilottiin tarvitaan mukaan uusia kliinisiä lääketutkimuksia

Fimea ja valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) aloittivat marraskuussa EU-asetuksen mukaisen uuden lääketutkimusten arviointiprosessin pilotoinnin. Pilotoinnilla valmistaudutaan asetuksen täytäntöönpanoon ja uuteen arviointiprosessiin.

Uutinen kokonaisuudessaan: https://www.valvira.fi/-/kliinisten-laaketutkimusten-eu-asetuksen-pilotointi-on-alkanut-suomessa

Lisätietoja kansallisesta pilotista ja pilottiin osallistumisesta (fimea.fi)

Ajankohtaista