Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva laki on hyväksytty

11.10.2021 15.46

Eduskunta on 8.10.2021 hyväksynyt lääketutkimuksia koskevan uuden lain sekä muutokset lääketieteellisestä tutkimuksesta annettuun lakiin.

Pöytäkirja PTK 112/2021

Lisätietoja myös Fimean verkkosivuilta

Ajankohtaista