TUKIJAn toiminta

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA on perustettu 1.10.2010.

Tätä ennen TUKIJA toimi 11 vuotta Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan yhteydessä lääketieteellisenä tutkimuseettisenä jaostona.

TUKIJAn toiminta perustuu ennen kaikkea lakiin lääketieteellisestä tutkimuksesta sekä sen asetuksiin ja biopankkilakiin.

Toimikunnan puheenjohtajana kaudella 2.10.2014 - 30.9.2018 toimii dosentti Tapani Keränen ja varapuheenjohtajana dosentti Miia Turpeinen.