TUKIJA sammanträder som regel en gång i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt.

tisdag 16.10.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 1.10.2018