TUKIJA sammanträder som regel en gång i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt.

tisdag 10.4.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 26.3.2018

tisdag 8.5.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 23.4.2018

tisdag 12.6.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 28.5.2018

tisdag 3.7.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 18.6.2018

tisdag 14.8.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 30.7.2018
tisdag 11.9.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 27.8.2018