TUKIJA sammanträder som regel en gång i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt.

tisdag 10.10.2017, sista inlämningsdatum för ansökan: 26.9.2017

tisdag 14.11.2017, sista inlämningsdatum för ansökan: 31.10.2017

tisdag 12.12.2017, sista inlämningsdatum för ansökan: 28.11.2017

torsdag 4.1.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 18.12.2017

tisdag 13.2.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 29.1.2018

tisdag 13.3.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 26.2.2018

tisdag 10.4.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 26.3.2018

tisdag 8.5.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 23.4.2018

tisdag 12.6.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 28.5.2018