TUKIJAs möten och tider för begäran om utlåtande

TUKIJA sammanträder som regel en gång i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt.

 

tisdag 9.5.2017, sista inlämningsdatum för ansökan: 26.4.2017

tisdag 13.6.2017, sista inlämningsdatum för ansökan: 30.5.2017

tisdag 5.7.2017, sista inlämningsdatum för ansökan: 19.6.2017

tisdag 9.8.2017, sista inlämningsdatum för ansökan: 25.7.2017

tisdag 12.9.2017, sista inlämningsdatum för ansökan: 29.8.2017

tisdag 10.10.2017, sista inlämningsdatum för ansökan: 26.9.2017

tisdag 14.11.2017, sista inlämningsdatum för ansökan: 31.10.2017

tisdag 12.12.2017, sista inlämningsdatum för ansökan: 28.11.2017